VYROVNÁNÍ HROBU

Vyrovnání hrobu bez nutnosti zhotovení nového základu pod hrob je proveditelné pokud je pod hrobem dostatečně kvalitní podloží, patky nebo původní základ.

NOVÝ ZÁKLAD HROBU

Nový litý železobetonový základ je nutností v případě, že je hrob po pohřbu, ve svahu nebo na místě nestabilního podloží.

REKONSTRUKCE HROBEK

Hrobky jsou z konstrukčního hlediska velmi specifickou stavbou a při běžném ohledání nelze stanovit dopředu přesný rozsah nutných prací. Dle našich bohatých zkušeností, ale jsme schopni dopředu s poměrně vysokou přesností odhadnout stav hrobky a tím i náklady na rekonstrukci.

SPOJOVÁNÍ OBRUB

Obruby kreré se rozestoupily znovu spojujeme pomocí zinkovaných lisovaných úhelníků a narážecích kotev. Po této opravě doporučujeme okolo obrub pod úroveň zeminy vložit polystyren aspoň o síle 3 cm. Vznikne dilatace, která absorbuje rozpínání zeminy a tím omezí další poškození mrazem v zimních měsících

Napište nám